Orosházi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti I. fokú általános építésügyi hatósági hatáskörben az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatóság szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet szerinti I. fokú építésügyi hatósági eljárások lefolytatása. Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásnak lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele, stb. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés. I. fokú építésügyi hatósági eljárásokban hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra történő előkészítése az építésügyi hatósági engedélyezési eljárását támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használatával, a szükséges eljárási cselekmények megtétele (hatósági helyszíni ellenőrzés, helyszíni szemle stb.) Jegyzői hatáskörbe tartozó egyéb, a településrendezési követelmények érvényesítésével kapcsolatos jegyzői feladatok ( szakhatósági állásfoglalások, tájékoztatások, hatósági bizonyítványok kiadása)

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • •         Magyar állampolgárság,
 • •         Cselekvőképesség,
 • •         Büntetlen előélet,
 • •         Egyetem, i szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő    területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,
 • •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •         szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •         építéshatósági szakvizsga
 • •         ÉTDR program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         25/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 • •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
 • •         végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • •         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 21.

 • A pályázatok benyújtásának módja:
  •         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: tk.372-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.
 • •         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1 em. 9. 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •         Orosházi Élet, Békés Megyei Hírlap
 • •         www.oroscafe.hu
 • •         www.oroshaza.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

 

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja