Állásajánlat – vízügyi ügyintézői munkakör betöltésére

OROSHÁZA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

ÁLLÁSHÍRDETÉSE

a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztályára 1 fő vízügyi ügyintézői munkakör betöltésére

Feltételek:

  • egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnöki végzettség (vízellátás és csatornázás, területi vízgazdálkodás),
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség, büntetlen előélet,
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A jelentkezéshez csatolni kell:

  • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
  • személyes és szakmai önéletrajzot,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Feladatai közé tartozik:
közreműködik a városi ivóvízellátás, szennyvízcsatornázás, a csapadék-víz elvezetés biztosításában. Intézi az ár – és belvízvédelmi; felszín- és talajvíz-elvezetési ügyeket. Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal.

A jelentkezéseket Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani 2011. január 26-ig.
Cím: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Pf. 121.

Az álláshely elbírálásának határideje: 2011. január 28.

Az álláshely betöltéséről érdeklődni a megadott címen és a 68/413-022 telefonszámon lehet a Címzetes Főjegyzőnél.

Az álláshely – személyes megbeszélést követően – várhatóan 2011. február 1-jétől elfog-lalható.

Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és a hivatali közszolgálati szabály-zat alapján.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux