Állásajánlat – gyámhivatali ügyintézői munkakör betöltésére

OROSHÁZA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

ÁLLÁSHÍRDETÉSE

a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályára 1 fő gyámhivatali ügyintézői munkakör betöltésére

Feltételek:

  • jogász szakképzettség, vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, vagy egyetemi vagy főiskolai szintű pedagó-gus szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat, vagy egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási szervező szakképzettség,
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség, büntetlen előélet,
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A jelentkezéshez csatolni kell:

  • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
  • személyes és szakmai önéletrajzot,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Feladatai közé tartozik: Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésével, átmeneti, tartós nevelésbe vétellel, gyám rendeléssel, utógondozással kapcsolatos feladatok; gyer-mek családi jogállásának rendezése; örökbefogadással összefüggő fel-adatok; perindítás a gyermek elhelyezésével, szülői felügyeleti joggal, örökbefogadással, cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezéssel, számadási kötelezettséggel stb. együtt járó feladatok; kapcsolattartási ügyek; gyermek családba fogadása; gyermek házasságkötésének engedélyezése, gyám- és gondnokrendelés, gyámok és gondnokok jogszabályban meghatározott jognyilatkozatainak jóváhagyása, számadással és végszámadással kapcsolatos feladatok stb.

A jelentkezéseket Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani 2011. január 26-ig.
Cím: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Pf. 121.

Az álláshely elbírálásának határideje: 2011. január 28.

Az álláshely betöltéséről érdeklődni a megadott címen és a 68/413-022 telefonszámon lehet a Címzetes Főjegyzőnél.

Az álláshely – személyes megbeszélést követően – várhatóan 2011. február 1-jétől elfog-lalható.

Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és a hivatali közszolgálati szabály-zat alapján.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux