A társasházakról szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) legutóbbi módosítása a jegyző hatáskörébe utalta a társasházak törvényességi felügyeletét 2014. február 1-jei hatállyal.

A társasház szerveinek törvényességi felügyelete28

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

  • a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
  • b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
  • c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Amennyiben a társasház működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, a jegyző törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat.

A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki azonban olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy hatósági eljárásnak van helye. A Törvény 42. § (1) bekezdése értelmében ugyanis, ha a közgyűlés határozata jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül.

A jegyző törvényességi felügyelete tehát kizárólag a társasház belső szabályzatainak ellenőrzésére, illetve a társasház működésének, határozatainak és a legfőbb szerv határozatainak törvényességi ellenőrzéseire terjed ki, azaz arra, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályoknak és a társasház szabályzatainak.

Azok a társasházi ügyek, amelyeknek tárgya a közös képviselővel, az intézőbizottsággal vagy a számvizsgáló bizottsággal kialakult személyes jellegű konfliktus eldöntése, továbbra sem tartoznak a jegyző hatáskörébe.

A törvényességi ellenőrzés lefolytatását írásban kell kérelmezni a jegyzőtől, valamint a kérelemhez mellékelni kell a jogsértést megalapozó dokumentumokat.

Információ: Dr. Kóródi Attila 413-022/155 mellék

Orosháza, 2014. március 3.

Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja