Településrendezési eszközök részleges megváltoztatása

 F E L H Í V Á S
T I S Z T E L T   O R O S H Á Z I   L A K O S O K,
V É L E M É N Y E Z Ő   P A R T N E R E K!

 

Orosháza településrendezési terve 2017-ben újult meg teljeskörűen, a szerkezeti tervet a 69/2017. (III.31.) K.t. határozattal fogadta el a Képviselő-testület, a Helyi Építési Szabályzatot a 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet állapította meg. Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2020. (I.30.) K.t. határozatával módosítási eljárást indított a város Településrendezési eszközeinek részleges megváltoztatására. Orosháza Polgármestere a 29/2020. (III.31.) határozatával kibővítette a módosítási területet.

 

A módosítás a következő területeket érinti:

  1. A 4406 jelű Orosháza-Szentes országos összekötőút KÖu jelű közlekedési és közműterülete kibővül a kerékpárút-építéshez szükséges területekkel, melyeket a szabályozási terv tervezett közterületként fog megjeleníteni. A tervezett kerékpárút nyomvonal jelölve lesz a tervlapokon. A változtatás a Rákóczitelep városrész melletti következő külterületi telkeket érinti: 0462/22, 0462/23, 0468/4, 0468/6, 0468/7, 0468/8, 0468/9, 0468/11.
  2. Egy közel 1 MVA névleges teljesítményű napelemes kiserőmű elhelyezése érdekében a jelenleg iparterületi besorolású 10853, 10854, 10855/1, 10855/2 helyrajzi számú telekcsoport a KEn jelű „Kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló” kategóriába kerül át. A helyszín a 47-es számú főút közelében, az üveggyáraktól északra található.

 

A Partnerségi véleményezés az Orosháza város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet szerint történik.

  

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a véleménynyilvánítást az alábbiak szerint biztosítja Orosháza Város Önkormányzata

2020. május 14-e 16:00-ig:

Amennyiben a lakosság, partnerek részéről bárkinek észrevétele támad a témát érintően, tájékoztatást adunk a Szabályzat módosításával kapcsolatosan, arra vonatkozóan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek elektronikusan a varoshaza@oroshaza.hu címen, telefonon a 06/30/2074204-es telefonszámon, írásban pedig eljuttathatják postán az 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. címre, vagy az Orosházi Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába.

 

A módosítás leírása teljes terjedelemben a következő web-helyeken találhatóak:

  1. http://ujleptekbt.hu/tervanyag/oroshaza/folyamatban/modositas_2020/modositas_leirasa.pdf,
  2. https://www.oroshaza.hu

illetve az Orosházi Polgármesteri Hivatalban előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

 

Orosháza, 2020. április 28.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux